Đầu Bơm Keo A

30.000

Đầu bơm keo là sản phẩm gắn vào cần bơm để thi công trong quá trình bơm keo chống thấm

Mua sản phẩm này